Getting Started

Testmiljö

För att snabbt komma igång finns det en testmiljö där man kan göra anrop för att verifiera en teknisk lösning. Information om vart du hittar den finner du i referensguiden som finns till tjänsten. Det går även att beställa speciella testobjekt för att utföra specifika tester (för mer detaljer kontakta UC) och det finns även en lista över testobjekt i ett separat dokument.

Nedan följer ett testobjekt som har ett UC Detekt svar för fler testobjekt se Komma igång med Company Reports.

 Organisationsnummer  Namn 
 556131-2058   Belkberga Datatjänst AB 

Inloggning

I samband med att du tecknar ditt avtal med UC får du ett kundnummer och lösenord som du kan använda för att logga in till tjänsten.

Inloggning sker genom att man i frågan specificerar sitt användarnamn och lösenord.

Exempel på inloggning

I följande exempel gör vi en inloggning med MY_USERID samt MY_PASSWORD.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Header />
 <soapenv:Body xmlns:ucor="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
  <ucor:identityCheck ucor:version="2.0" ucor:identifier="556168-2518">
   <ucor:customer>
    <ucor:userId>MY_USERID</ucor:userId>
    <ucor:password>MY_PASSWORD</ucor:password>
   </ucor:customer>
  </ucor:identityCheck>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Flöde

UC Detekt är en tillägsstjänst till Company Reports där man utöver företagsupplysning, sökningar, kontroller och ta kreditupplysningar även kan får utökad information med hjälp av APIet.

Tilläggstjänsten detekt hjälper dig undvika kreditförluster orsakade av bedrägligt beteende. Verktyget informerar om det omfrågade företaget bör undersökas närmare och varför.

För detalj om hur du använder andra funktioner i APIt se Komma igång med Company Reports. För att använda UC Detekt använder du companyReport operationen.

 Operation  Beskrivning 
 IdentitySeekJur    Id-nummersökning juridiska personer 
 identityCheck  Kontroll av namn och adress 
 companyReport   Företagsupplysning för svenska, med eller utan kreditregelverk 
 businessReport   Företagaresupplysning, med eller utan kreditregelverk 

Exempel UC Detekt Fråga

Här följer ett exempel på en UC Detekt företagsfråga för: 556131-2058.

För att slå på UC Detekt anger man det mallnamn man får under <uc:template>. I följande exempel har vi valt mallnamnet till XXX.

Fråga

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header />
 <soap:Body>
  <uc:companyReport uc:product="410" uc:version="2.2" xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
   <uc:customer>
    <uc:userId>YOUR-USERID</uc:userId>
    <uc:password>YOUR-PASSWORD</uc:password>
   </uc:customer>
   <uc:companyReportQuery uc:xmlReply="true" uc:htmlReply="false" uc:reviewReply="0" uc:pdfReply="0" 
uc:extendedDetails="0" uc:lang="EN"> <uc:object>556131-2058</uc:object> <uc:template uc:id="XXX" /> </uc:companyReportQuery> </uc:companyReport> </soap:Body> </soap:Envelope>

Svar

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
   <uc:ucReply xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderReply/">
     <uc:status uc:result="ok"/>
     <uc:ucReport>
      <uc:xmlReply>
        <uc:reports uc:lang="swe">
         <uc:report uc:index="0" uc:styp="410" uc:name="Belkberga Datatjänst AB" uc:id="5561312058">
           <!-- ... -->
           <uc:group uc:name="Mallbeslut" uc:key="" uc:index="0" uc:id="W131">
            <uc:term uc:id="W13105">J</uc:term>
            <uc:term uc:id="W13114">XXX</uc:term>
            <uc:term uc:id="W13130">N</uc:term>
            <uc:term uc:id="W13131">J</uc:term>
            <uc:term uc:id="W13149">Ja enl mall XXX</uc:term>
           </uc:group>
           <!-- ... -->
           <uc:group uc:name="Orsakstexter" uc:key="" uc:index="1" uc:id="W132">
            <uc:term uc:id="W13201">UC Detekt:Kontroll genomförd och godkänd.</uc:term>
           </uc:group>
           ...
         </uc:report>
        </uc:reports>
      </uc:xmlReply>
     </uc:ucReport>
   </uc:ucReply>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>