OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

En anmärkning kan vara allt från en felparkering till vägtrafikskatt

UC registrerar följande betalningsanmärkningar som kan dyka upp i en kreditupplysning om dig eller ditt företag.

Betalningsanmärkning på fysisk person (privatpersoner och enskilda firmor/näringsidkare) ligger kvar i tre år (36 månader) från det att händelsen inträffade. För juridisk person (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag) ligger den kvar i fem år (60 månader) från händelsen.

Ansökningsuppgifter kvarstår i två år efter utgången av det år händelsen inträffade, vilket kan innebära att uppgiften kan presenteras i upp till tre år. Uppgifter om missbrukat bankkonto och misskött kredit ligger kvar i tre år (36 månader). Uppgift om missbrukat kontokort ligger kvar i två år (24 månader). Näringsförbud presenteras i tre år efter det att näringsförbudet upphörde att gälla. 

Anmärkningar och källor hos UC

BetalningsanmärkningKälla
Accis Transportstyrelsen
A-skatt/arbetsgivaravgift
(samordnad uppbörd)
Skatteverket
Avgift olovligt byggande Kommunerna
Bygg- och särskild avgift Kommunerna
Dispensavgifter enligt bilavgaslagen Transportstyrelsen
Diverse statliga fordringar Kronofogden
Diverse övriga fordringar Kronofogden
Ekonomiskt bistånd Utrikesdepartementet
Expeditionsavgift Diverse myndigheter
Felparkeringsavgift Transportstyrelsen
F-skatt/särskild A-skatt Skatteverket
Företagsrekonstruktion Tingsrätt
Förseningsavgift ABL Bolagsverket
Konkursansökan Tingsrätten/Kronofogden
Konkurs Tingsrätten via PoIT
Kostnad lantbruksnämndsförättning Lantmäteriet
Kupongskatt Skatteverket
Kvarskatt Skatteverket
Lantmäteriavgift Lantmäteriet
Missbrukad kontokredit Kreditmarknadsbolag
Missbrukat bankkonto Bank och finansbolag
Misskött kredit Bank och finansbolag
Moms Skatteverket
Näringsförbud Tingsrätten
Prisregleringsavgift Konsumentverket
Punktskatt Skatteverket
Redaravgift Skatteverket
Sanktionsavgift för dieselolja Skatteverket
Sjömansskatt Skatteverket
Skattekonto Skatteverket
Skuldsanering Kronofogden/Tingsrätten
Studiemedel CSN
Stämpelavgift Domstolsverket
Särskild avgift ABL Bolagsverket
Särskild inkomstskatt för utomland Skatteverket
Särskild uppdebiterad A-skatt Skatteverket
Tillkommande skatt Skatteverket
Transporttillägg Transportstyrelsen
Tredskodom Tingsrätten
Tull/införselavgift Tullverket
TV-avgift Radiotjänst (RIKAB)
Underhållsstöd Försäkringskassan
Utmätning/ej tillgång Kronofogden
Utslag i mål om betalningsföreläggande Kronofogden
VA-domstolsavgift Vattendomstolen
Vägavgift Transportstyrelsen
Vägtrafikskatt Transportstyrelsen
Återtagning av avbetalningsgods Kronofogden
Överlastningsavgifter Transportstyrelsen