Getting Started

Testmiljö

För att snabbt komma igång finns det en testmiljö där man kan göra anrop för att verifiera en teknisk lösning. Information om vart du hittar den finner du i referensguiden som finns till tjänsten. Det går även att beställa speciella testobjekt för att utföra specifika tester (för mer detaljer kontakta UC) och det finns även en lista över testobjekt i ett separat dokument.

Nedan följer en kort lista med testobjekt.

 Organisationsnummer Namn
 916679-7325  PEARLOV TJÄNST KB
 969790-0000  JURISTFIRMAN MARGIT BOREN KB
 916187-4301  NYA SUNDSVALLS HOTELL HB
 916036-0104  BILLS SNICKERIFABRIK KB
 916863-3064   LÄRDBERGA KB

Inloggning

I samband med att du tecknar ditt avtal med UC får du ett kundnummer och lösenord som du kan använda för att logga in till tjänsten.

Inloggning sker genom att man i frågan specificerar sitt användarnamn och lösenord.

Exempel på inloggning

I följande exempel gör vi en inloggning med MY_USERID samt MY_PASSWORD.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Header />
 <soapenv:Body xmlns:ucor="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
  <ucor:identityCheck ucor:version="2.0" ucor:identifier="556168-2518">
   <ucor:customer>
    <ucor:userId>MY_USERID</ucor:userId>
    <ucor:password>MY_PASSWORD</ucor:password>
   </ucor:customer>
  </ucor:identityCheck>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Flöde

För företagsupplysning kan man göra sökningar, kontroller och ta kreditupplysningar med hjälp av APIet.

En kreditrapport beställs med hjälp av companyReport operationen och kan fås i  olika format: pdf, html samt XML. För XML rapporten finns en beskrivning av de fältposter som kan förkomma i referens dokumentet.

En företagsupplysning (businessReport) innehåller till skillnad från en företagsrapport information om delägare.

 Operation Beskrivning
 IdentitySeekJur  Id-nummersökning juridiska personer.
 identityCheck  Kontroll av namn och adress.
 companyReport   Företagsupplysning för svenska, med eller utan kreditregelverk.
 businessReport  Företagaresupplysning, med eller utan kreditregelverk

Tilläggstjänst kreditmall

Kreditmallen hjälper dig att på ett effektivt, objektivt och snabbt sätt avgöra om och hur du ska göra affärer med kunder och leverantörer. 

Tilläggstjänst Detekt

Tilläggstjänsten detekt hjälper dig undvika kreditförluster orsakade av bedrägligt beteende. Verktyget informerar om det omfrågade företaget bör undersökas närmare och varför.

Exempel

Exempel anrop för företagsfråga

Här följer ett exempel på en företagsfråga för: 556168-2518

Fråga

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header />
 <soap:Body xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
  <uc:identityCheck uc:identifier="556168-2518" uc:version="2.0">
   <uc:customer>
    <uc:userId>MY_USERID</uc:userId>
    <uc:password>MY_PASSWORD</uc:password>
   </uc:customer>
  </uc:identityCheck>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Svar

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <uc:ucReply xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderReply/">
   <uc:status uc:result="ok" />
   <uc:ucReport>
    <uc:xmlReply>
     <uc:reports uc:lang="swe">
      <uc:report uc:index="0" uc:styp="KTRL" uc:name="Gorberga Bokhandel AB" uc:id="5561682518">
       <uc:group uc:name="ID-uppgifter, juridiker" uc:key="" uc:index="0" uc:id="W010">
        <uc:term uc:id="W01001">6556168251</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01002">5561682518</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01003">14650</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01006">Stockholms</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01007">Botkyrka</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01008">Aktiebolag, 
             privat</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01016">08-656 62 44</uc:term>
        <uc:term uc:id="W01017">Gorberga Bokhandel 
             AB</uc:term>
        <!-- ... -->
       </uc:group>
      </uc:report>
     </uc:reports>
    </uc:xmlReply>
   </uc:ucReport>
  </uc:ucReply>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Exempel anrop kreditupplysning

Här följer ett exempel på en kreditupplysning för: 556168-2518

Fråga

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header />
 <soap:Body xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
  <uc:businessReport uc:product="410" uc:version="2.0">
   <uc:customer>
    <uc:userId>MY_USERID</uc:userId>
    <uc:password>MY_PASSWORD</uc:password>
   </uc:customer>
   <uc:businessReportQuery 
    uc:xmlReply="1" uc:htmlReply="1" uc:reviewReply="0" uc:pdfReply="1" 
    uc:extendedDetails="1" uc:lang="swe">
    <uc:object>556168-2518</uc:object>
   </uc:businessReportQuery>
  </uc:businessReport>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Svar

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <uc:ucReply xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderReply/">
   <uc:status uc:result="ok" />
   <uc:ucReport>
    <uc:xmlReply>
     <uc:reports uc:lang="swe">
      <uc:report uc:index="0" uc:styp="410" uc:name="Gorberga Bokhandel AB" uc:id="5561682518">
       <uc:group uc:name="Allmanna foretagsuppgifter" uc:key="" uc:index="0" uc:id="W030">
        <uc:term uc:id="W03002">200410</uc:term>
        <uc:term uc:id="W03004">0</uc:term>
        <uc:term uc:id="W03005">19600823</uc:term>
        <!-- ... -->
       </uc:group>
       <!-- ... -->
      </uc:report>
     </uc:reports>
    </uc:xmlReply>
    <uc:pdfReply>JVB...PRgo=</uc:pdfReply>
   </uc:ucReport>
  </uc:ucReply>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>