OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

Kvalitet och socialt ansvar

Kvalitet

För oss är kvalitet ett centralt begrepp. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster och lösningar. Genom att arbeta systematiskt med förbättrande åtgärder i våra processer kan vi möta våra kunders högt ställda förväntningar.

I hela processkedjan arbetar vi enligt väl etablerade och dokumenterade processer med SS-EN ISO 9001 som riktlinje. Inom produkt- och tjänsteutveckling arbetar vi med välkända modeller för projektstyrning, systemutveckling, test och drift. För att säkra en högkvalitativ leverans till kund hör även försäljning till de områden som arbetar efter väl fungerande och dokumenterade processer.

Exempel på områden där vi har kvalitetsmål är för tiden det får ta att en uppgift blivit tillgänglig till dess att den återfinns i våra kreditupplysningsregister, felfrekvens i samband med registrering av uppgifter, driftsäkerhet och tillgänglighet, svarstiden hos vår personal och hur vi kommunicerar med kunder. Vi utvecklar fortlöpande vårt kvalitetsarbete hos både kunder och medarbetare och gör därför också regelbundna kundlokalitetsmätningar och medarbetarundersökningar.

Till grund för vårt kvalitetsarbete ligger riktlinjerna i SS-EN ISO 9001. Det arbete avseende informationssäkerhet som bedrivs hos oss, följer riktlinjerna i ISO/IEC 27000. UC AB står under Datainspektionens tillsyn, vilket innebär återkommande inspektioner.

Socialt ansvar

På UC vill vi bidra till ett bättre samhälle och framförallt en bättre framtid för unga i vårt land. Därför driver vi initiativet The Bill.

The Bill är ett CSR-initiativ som syftar till att bilda unga vuxna i allt vad rör privatekonomi. Det innebär att vi genomför en rad aktiviteter som hjälper unga att få en bättre koll på sin privatekonomi, att de förstår vikten av en god kreditvärdiget och vad detta kan bidra med när de blir äldre.

Du kan läsa mer om The Bill här!