Getting Started

Testmiljö

För att snabbt komma igång finns det en testmiljö där man kan göra anrop för att verifiera en teknisk lösning. Information om vart du hittar den finner du i referensguiden som finns till tjänsten. Det går även att beställa speciella testobjekt för att utföra specifika tester (för mer information kontakta UC) och det finns även en lista över testobjekt i ett separat dokument.

Nedan följer en kort lista med testobjekt.

 Personnummer Namn
 490701-1813  Zerykier, “Kjell” Börje Håkan
 400612-8989  Larsson, Birgitta, “Margareta”
 651223-3666  Bergman,”Marika”
 330319-0718  Bäckstedt, Hans “Olof”’
 520719-9398  Dahllöf, Paul “Lennart” Werner

Inloggning

I samband med att du tecknar ditt avtal med UC får du ett användarnamn och lösenord som du kan använda för att logga in i tjänsten.

Inloggning sker genom att man i frågan specificerar sitt användarnamn och lösenord.

Exempel på inloggning

I följande exempel gör vi en inloggning med MY_USERID samt MY_PASSWORD.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body xmlns:ucor="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
   <ucor:identityCheck ucor:version="2.2" ucor:identifier="330319-0718">
    <ucor:customer>
     <ucor:userId>MY_USERID</ucor:userId>
     <ucor:password>MY_PASSWORD</ucor:password>
    </ucor:customer>
   </ucor:identityCheck>
  </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

Flöde

Ett vanligt flöde inleds med en personkontroll där man bekräftar att personen är den som man vill göra en kreditbedömning på genom att anropa identityCheck operationen.

Efter detta begär man ut en kreditrapport genom att anropa individualReport operationen.

Rapporten kan beställa i olika format: pdf, html samt XML. För XML rapporten finns en beskrivning av de fältposter som kan förkomma i referensdokumentet.

Tilläggstjänst mallfråga

Kreditmallen hjälper dig att på ett effektivt, objektivt och snabbt sätt avgöra om och hur du ska göra affär med kunder och leverantörer.

Exempel

Exempel anrop för personkontroll

Här följer ett exempel på en personkontroll för: 330319-0718
Fråga:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Header />
 <soapenv:Body xmlns:ucor="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
  <ucor:identityCheck ucor:version="2.2" ucor:identifier="330319-0718">
   <ucor:customer>
    <ucor:userId>MY_USERID</ucor:userId>
    <ucor:password>MY_PASSWORD</ucor:password>
   </ucor:customer>
  </ucor:identityCheck>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Svar: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <uc:ucReply xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderReply/">
   <uc:status uc:result="ok" />
   <uc:ucReport>
    <uc:xmlReply>
     <uc:reports uc:lang="swe">
      <uc:report uc:index="0" uc:styp="KTRL" uc:name="'Hans' Olof Backstedt" uc:id="3303190718">
       <uc:group uc:name="ID-uppgifter, fysiker" uc:key="" uc:index="0" uc:id="W080">
        <uc:term uc:id="W08001">9330319071</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08002">3303190718</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08003">'Hans' Olof Backstedt</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08004">Skogsvagen 29 Lgh 1105</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08005">87114</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08006">Harnosand</uc:term>
        <!-- ... -->
       </uc:group>
      </uc:report>
     </uc:reports>
    </uc:xmlReply>
   </uc:ucReport>
  </uc:ucReply>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Exempel anrop kreditupplysning

Här följer ett exempel på en kreditupplysning för: 330319-0718
Fråga

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Header />
 <soapenv:Body xmlns:ucor="http://www.uc.se/schemas/ucOrderRequest/">
  <ucor:individualReport ucor:product="3" ucor:version="2.2">
   <ucor:customer>
    <ucor:userId>YOUR_USERID</ucor:userId>
    <ucor:password>YOUR_PASSWORD</ucor:password>
   </ucor:customer>
   <ucor:individualReportQuery 
    ucor:xmlReply="1" 
    ucor:htmlReply="0" 
    ucor:reviewReply="0" 
    ucor:pdfReply="0" 
    ucor:extendedDetails="1" 
    ucor:lang="SE">
    <ucor:object>330319-0718</ucor:object>
    <ucor:override />
   </ucor:individualReportQuery>
  </ucor:individualReport>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Svar

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <uc:ucReply xmlns:uc="http://www.uc.se/schemas/ucOrderReply/">
   <uc:status uc:result="ok" />
   <uc:ucReport>
    <uc:xmlReply>
     <uc:reports uc:lang="swe">
      <uc:report uc:index="0" uc:styp="3" uc:name="'Hans' Olof Backstedt" uc:id="3303190718">
       <uc:group uc:name="ID-uppgifter, fysiker" uc:key="" uc:index="0" uc:id="W080">
        <uc:term uc:id="W08001">9330319071</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08002">3303190718</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08003">'Hans' Olof Backstedt</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08004">Skogsvagen 29 Lgh 1105</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08005">87114</uc:term>
        <uc:term uc:id="W08006">Harnosand</uc:term>
        <!-- ... -->
       </uc:group>
       <uc:group uc:name="Handelser kreditengagemang" uc:key="193303190718" uc:index="0" uc:id="W46A">
        <uc:term uc:id="W46A01">20180401</uc:term>
        <uc:term uc:id="W46A02">0</uc:term>
       </uc:group>
       <uc:group uc:name="Summering handelser kreditengagemang" uc:key="193303190718" uc:index="0" uc:id="W46B">
        <uc:term uc:id="W46B01">20180401</uc:term>
        <uc:term uc:id="W46B02">0</uc:term>
       </uc:group>
       <uc:group uc:name="Inkomstuppgifter" uc:key="2016" uc:index="0" uc:id="W491">
        <uc:term uc:id="W49101">2016</uc:term>
        <uc:term uc:id="W49117">219</uc:term>
       </uc:group>
       <!-- ... -->
      </uc:report>
     </uc:reports>
    </uc:xmlReply>
   </uc:ucReport>
  </uc:ucReply>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>