Cash flow 

Antal svar 1

Cash flow "kassaflöde", är det överskott av likvida medel som uppkommer i ett företag på grund av in- och utbetalningar i dess löpande verksamhet.

Cash flow i procent av finansiella kostnader
(resultat före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) dividerat med finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa).

Cash flow i procent av summa skulder
100 x (resultatet före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) dividerat med (summa kortfristiga skulder + långfristiga skulder + avsättningar).

 

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.