Konkurserna tar åter fart - ökar inom byggindustrin och detaljhandeln

Pressmeddelande jul 01, 2021 07:30

Konkurserna har minskat stadigt under våren och juni månad visar en minskning på 3 procent jämfört med samma period i fjol, enligt färsk statistik från UC. Undantag är byggbranschen och detaljhandeln - där konkurserna ökat med 21 respektive 16 procent.

UCs senaste statistik för juni månad visar på en fortsatt minskning av antalet konkurser i landet i jämförelse med samma period i fjol. Undantagen är ett par branscher som nu bryter den positiva trenden, och där antalet konkurser under den senaste månaden har ökat i jämförelse med 2020.

Inom byggbranschen har konkurserna stadigt fallit under hela våren, fram till maj då konkurserna plötsligt ökade med 24 procent. Under juni ökade de med 21 procent i jämförelse med samma månad i fjol.

- Byggbranschen är en av få branscher som stått relativt stadigt under hela pandemin. Småföretagen inom byggbranschen har gynnats av att många arbetar hemifrån och att bostadspriserna går upp. Fler renoverar sina hus och lägenheter. Antalet konkurser har varit ganska jämnt under förra året med något undantag. Det är därför förvånande att vi nu ser en sådan vändning och att konkurserna plötsligt ökar. Möjliga förklaringar kan vara skenande priser på byggmaterial där vissa material har stigit med över 30 procent. Men också att det har startats många nya företag i branschen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Inom detaljhandeln ökade konkurserna med 16 procent i jämförelse med 2020.

- Trenden med minskat antal konkurser under våren har synts även inom detaljhandeln, och det är därför förvånande att utvecklingen nu är den motsatta. Särskilt då siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att konsumtionen av kläder, skor, accessoarer och leksaker under vår och tidig sommar faktiskt har ökat. Men många delbranscher har det fortsatt tufft och mindre företag klarar inte trycket från övrig handel och e-handeln. Den strukturomvandling som har pågått inom detaljhandeln har accelererat under pandemin. Utvecklingen pekar mot färre och större aktörer där mindre butiker slås ut, ibland med konkurser som följd, fortsätter Richard Damberg.

Stadigt positiv utveckling för hotell- och restaurangbranschen

Besöksnäringen har varit en av de hårdast drabbade branscherna under pandemin. Konkurserna har minskat stadigt under hela våren och med 8 procent under juni, i jämförelse med samma period i fjol.

- Vaccinationsprogram, semestrar och restriktionslättnader ger nu en skjuts åt hotell- och restaurangbranschen. Men även ett uppdämt behov av att konsumera kommer att gynna restauranger och andra servicebranscher inom besöksnäringen. Det här är också en bransch som haft stor hjälp av stödpaketen. Men utmaningarna för reseindustrin och hotell- och konferensanläggningar, med låg beläggning då både utländska turister och affärsresenärer uteblir, kommer att kvarstå ytterligare en period. Men det här är en bransch som ser ett tydligt ljus i tunneln, avslutar Richard Damberg.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå.