UCs nya tjänst effektiviserar KYC-processen

Enligt nya och förändrade lagar och förordningar om penningtvätt och finansiering av terrorism finns ett stort behov av stöd och hjälp hos banker och finansiella bolag att med kvalité kunna efterleva god kundkännedom och säkerställande av verklig huvudman. UC vill med sin nya tjänst UC KYC förenkla insamlingen av kundinformation, digitalisera och samordna lagringen av den för att hjälpa banker, finansiella bolag och andra bolag som lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

-Vi lanserar vår nya tjänst UC KYC för de första kunderna vilket är jätteroligt. Det är en viktig satsning för oss och det finns ett stort intresse från företagen och många har behov av tjänsten, säger Oskar Bjursten, affärsområdeschef på UC.

Tjänsten innebär en automatisering och en förstärkning i KYC-processen där banker och finansiella bolag är skyldiga att göra vissa kontroller enligt penningtvättsregelverken. Idag gör företagen mycket av arbetet manuellt genom att sätta upp sina egna processer och göra egna tolkningar, menar Oskar Bjursten. Det är alltid företagens tolkningar som gäller men UC kan bidra med ett processtöd utifrån data och underlag som inkommer efter validering från kund i ett digitalt och säkert format via BankID. Tjänsten kommer även vara GDPR-compliant när det nya dataskyddsregelverket träder i kraft.

Första kund att ta del av tjänsten är DBT Företagslån, en nytänkande och innovativ aktör inom lån till små och medelstora företag. Vd Alexis Kopylov ser stora fördelar med tjänsten.

-DBT är först ut med den här tjänsten vilket vi är mycket stolta över eftersom det är en fantastisk tjänst som innebär en enorm förenkling för kunden och kvalitetshöjning för KYC-processen. Det är en effektiv, modern, säker och digital lösning för våra kunder. Tjänsten bidrar till att tid frigörs som vi framöver kan lägga på kundrelationen och vår kärnverksamhet.

Tidsbesparing genom digitalisering och effektivisering

Oskar Bjursten menar att företagen kan ta emot sina kunder på ett mer effektivt sätt när de får stöd genom hela KYC-processen och fördelarna är att processen digitaliseras och automatiseras. Han tror att den största tidsbesparingen för kunden är att UC bistår i insamlingen av företags- och persondata. En ytterligare tidsbesparing i kundresan är att slutkunden endast behöver ange information i systemet en gång som blir tillgänglig för samtliga verksamheter. Kunden avgör själv vilka som får tillträde till informationen.

-Som finansiell aktör kan du bryta ut mycket av din process vilket bidrar till standardisering, effektivisering, tidsbesparing och resursbesparing. Det leder till en högre effektivitet när företaget tar sig an nya kunder. Vi vill hjälpa till så att all information finns hos oss så att den enkelt går att portionera ut till banker, verksamhetsutövare och finansiella aktörer.

Alexis Kopylov anser också att digitaliseringen är en av tjänstens styrkor.

-Fördelen för oss primärt är effektiviseringen genom digitalisering. Tjänsten som sådan är en innovativ lösning som effektiviserar vår kreditprocess som blir mer okomplicerad för både kunden och oss utan att ge avkall på säkerhet och regelefterlevnad.

Alexis lyfter fram allt arbete som UC lagt ner på att hantera den juridiskt komplicerade strukturen i regelverken genom att kundanpassa processen för användarna hos kunden och för kunden själv. Han poängterar även de säkerhetsaspekter som är inbyggda i tjänsten.

-Det är en säker tjänst som gör att vi kan säkerställa att den information vi får vid lånetillfället kommer från rätt part. Tjänsten har också en notifieringsfunktion som säkerställer hållbar uppföljning och en långsiktig kvalité i våra kundrelationer.

Alla gynnas av samarbete

Genom effektivt samarbete och samordning gynnas alla som verkar på den finansiella marknaden i att säkerställa efterlevnaden av nuvarande regelverk, anser Alexis Kopylov.

-Vi tror på samarbete. Det finns ett stort värde för alla marknadsaktörer att vi gemensamt skapar effektiva systemlösningar vilket möjliggör att vi kan ligga ”steget före” i efterlevnaden av regelverken. Ju mer vi kan samordna och samarbeta kring de regelverk som finns idag och som blir mer komplexa- desto bättre.

UC bygger genom den nya tjänsten och för sina kunder upp en databas som regelbundet uppdateras genom att alla användare för in ny information. På så sätt hjälps alla användare åt att hålla informationen levande och tillförlitlig.

Oskar Bjursten menar att samarbetet mellan de finansiella aktörerna även gynnar företagen som vill bli kunder hos dem.

-Ju fler finansiella aktörer som ansluter sig till den här tjänsten ju enklare blir det för företagen som ska ha en relation med en bank eller en finansiell aktör att bli kund hos den aktören.

DBT är glada att det är just UC som erbjuder tjänsten.

-UC är mycket innovativa och progressiva i frågan. De har visat på en ambition att förenkla och utmana genom teknik. UC har en fin samlad erfarenhet som de använt till fullo när de arbetat fram UC KYC. Det är helt rätt att det är UC som tar det ledande ansvaret.

UC planerar även att starta en liknande tjänst för privatpersoner under 2018.

 Publicerad 18 december 2017.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se

Kundcase

DBT Företagslån

Vad tycker vår kund DBT Företagslån om tjänsten KYC? Det får du reda på här.