OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

Kreditsäkerhetshantering

Kreditkurs i samarbete med CREDMA

Kreditsäkerhetshantering

Del i diplomutbildningen Credit Controller

Oavsett konjunktur är det viktigt att säkra betalningarna. Att framgångsrikt säkra betalningar och krediter kräver såväl teoretiska som praktiska kunskaper samt förmåga att argumentera på ett vinnande sätt. Genom denna praktiska utbildning erhålls ett mycket väl fungerande koncept.

Målgrupp

Kreditansvariga, ekonomiansvariga, reskontra och kravhandläggare samt kundansvariga i bank- och finansbranschen.

 

Mål efter genomförd utbildning

Du kommer efter utbildningen känna till alla möjligheter med att säkerställa betalningar samt förstå för- och nackdelar med olika säkerhetsarrangemang i olika kreditsituationer.

Du lär dig:

 • På vilket sätt man kan säkra betalningar och hur man når framgång
 • Vad måste du veta om förmånsrätt?
 • Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?
 • Olika former av bankgarantier
 • Några typer av säkerheter
 • Företagshypotek
 • Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder
 • Ägarhypotek och överhypotek
 • Panträtt i bostadsrätt
 • Hur kan man begränsa risken genom äganderättsförbehåll
 • Utnyttjar du kvittningsrätten?
 • Juridiska problem i samband med obestånd
 • Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med säkerheter och betalningar
 • Realisera säkerheter
 • Övningsuppgifter och praktikfall

Kontakta mig!

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Kreditsäkerhetshantering (2 dgr) 2019-01-01 00:00-00:00 Kreditsäkerhetshantering Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen 11750 kr Anmäl dig här!

Kontakta våra experter

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se