OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

Konkurs och obeståndshantering

För dig som vill rädda mer och förlora mindre

Konkurs och obeståndshantering

Konkurs och obeståndshantering är en del i diplomutbildningen Credit Controller.

När du erhåller varningssignaler om att ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och rätt agerande kommer att vara avgörande för att vara undvika stora och kanske onödiga kreditförluster.

Målgrupp

Kreditansvariga, kredithandläggare, Controllers, ekonomiansvariga samt kundansvariga i bank och finansbolag.

 

Mål efter genomförd utbildning

Du kommer efter utbildningen att ha förbättrat ditt företags/din banks möjligheter att erhålla betalning för hela eller delar av fodringarna i samband med att en kund hamnar i ekonomisk kris, likvideras, rekonstrueras eller försätts i konkurs. Här ges även en överblick över möjligheterna att få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga genom så kallat ansvarsgenombrott.

Du lär dig:

 • Nyheter och vad som är på gång inom obeståndsområdet
 • Åtgärder vid befarat obestånd
 • Förmånsrättens betydelse
 • Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet
 • Konkursförfarandet – det praktiska förloppet
 • Hur och när bör du agera vid konkurs?
 • Riskerna vid återvinning
 • Kvittningsmöjligheterna
 • Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet – vad kan du göra?
 • Så kan du få vd, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för bolagets förpliktelser
 • Rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
 • Praktikerfall, bland annat genomgång av lärorika, autentiska konkurser och rekonstruktioner

Kontakta mig!

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Konkurs och obeståndshantering (2d) 2019-05-15 10:00-16:00 Konkurs Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen 11750 kr Anmäl dig här!
Konkurs och obeståndshantering (2dgr) 2019-03-11 10:00-16:00 Konkurs Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen 11750 kr Anmäl dig här!
Konkurs och obeståndshantering (2 dgr) 2019-10-21 10:00-16:00 Konkurs Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen 11750 kr Anmäl dig här!
Konkurs och obeståndshantering (2 dgr) 2019-12-11 10:00-16:00 Konkurs Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen 11750 kr Anmäl dig här!

Kontakta våra experter

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se