Konkursstatistik

Fortsatt kraftig ökning av konkurser – +33 procent i augusti månad

Antalet konkurser fortsätter att öka även i augusti månad. Juli månads dystra siffror spiller över även i augusti och konkurserna i landet ökar med 33 procent. Bygg-, hotell- och restaurangbranschen samt partihandeln följer trenden, precis som den totala konkursutvecklingen hittills i år.

Även augusti månad tycks vara en dyster månad för det svenska företagandet. I augusti ökar konkurserna med 33 procent. Hittills i år (januari-augusti) visar UCs statistik en ökning om 12 procent bland landet alla företagskonkurser.

De stora branscherna följer trenden
Byggindustrin ökar med 49 procent, hotell- och restaurangbranschen med 41 procent och segmentet partihandel ökar med 32 procent.

- Konkurserna ökade under hela 2017 och under hela 2018 i de här branscherna. Ökningen har skett från låga nivåer men trenden är tydlig. UCs undersökningar har visat att andelen oseriösa bolag är stort bland konkursade bolag. Vart fjärde bolag i konkurs har egenskaper som pekar på att det är ett oseriöst eller bedrägligt bolag. Den andelen har dessutom ökat över tid, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Västmanlands och Västerbottens läns konkurser ökar stort
Västmanlands och Västerbottens län sticker ut bland företagskonkurserna i landets län. Västmanlands län ökar med 233 procent och Västerbottens län med hela 267 procent.

- I Västmanland och Västerbottens län var det framförallt små inaktiva bolag inom bland annat byggindustrin som gick i konkurs under augusti månad. Även här rör det sig om små volymer, men som såklart kan få stor inverkan i en mindre stad, avslutar Richard Damberg.

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig