OBS!

Detta är UC:s testmiljö. Följ denna länk för att nå UC.se publika webbplats.

Konkursstatistik

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.