Konkursstatistik

Positiv utveckling i konkursutsatta branscher

Konkursstatistik från UC visar en väntad positiv utveckling under årets andra månad. Svenska företagskonkurser minskar med 16 procent och utsatta branscher följer trenden.

Färsk statistik från UC visar att antalet företagskonkurser i februari har minskat med 16 procent.

- Konjunkturen är stark, vilket ger hopp om en fortsatt positiv trend. Under 2017 ökade antalet företagskonkurser i Sverige efter att ha minskat under flera år, men utvecklingen under årets två första månader indikerar en positiv riktning, inleder Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Är byggbranschen åter på rätt köl?
UCs statistik visar att februaris positiva trend faller väl ut även i branschstatistiken. Nästintill samtliga branscher visar ett minskat antal företagskonkurser och stora branscher som byggbranschen, som under lång tid har tampats med ökade konkurser, kan vara på rätt köl igen.

- Byggbranschen har ett oförändrat antal konkurser jämfört med förra året. Byggandet av bostäder kommer att gå ned under 2018 men byggkonjunkturen är fortfarande stark och många byggbolag går bra. Antalet bolag som har UCs bästa riskklass ökar kraftigt medan antalet bolag med sämst kreditvärdighet är konstant. Jag förväntar mig att vi även fortsättningsvis kommer att få se ett ökat antal starka bolag i byggbranschen, även om skärpta bolåneregler kommer att hämma hushållens efterfrågan på nya bostäder i år, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Företagskonkurser inom byggbranschen har i februari legat på samma nivå som februari i fjol, medan konkurserna för detaljhandeln minskar med 16 procent. Även hotell- och restaurangbranschen minskar med 8 procent.

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig