Så använder DBT Företagslån tjänsten UC KYC

2018-03-23

Enligt nya och förändrade lagar och förordningar om penningtvätt och finansiering av terrorism finns ett stort behov av stöd och hjälp hos banker och finansiella bolag att med kvalitet kunna efterleva god kundkännedom och säkerställande av verklig huvudman. Förra året lanserade vi på UC därför tjänsten UC KYC.

Tjänsten innebär en automatisering och en förstärkning i KYC-processen där banker och finansiella bolag är skyldiga att göra vissa kontroller enligt penningtvättsregelverken. Idag gör företagen mycket av arbetet manuellt genom att sätta upp sina egna processer och göra egna tolkningar. En av våra första kunder var DBT Företagslån, en nytänkande och innovativ aktör inom lån till små och medelstora företag. Vi fick en pratstund med deras vd Alexis Kopylov som ser stora fördelar med tjänsten.

”KYC är en effektiv, modern, säker och digital lösning för våra kunder. Tjänsten bidrar till att tid frigörs som vi framöver kan lägga på kundrelationen och vår kärnverksamhet”.

Som finansiell aktör kan du med andra ord bryta ut mycket av din process vilket bidrar till standardisering, effektivisering, tidsbesparing och resursbesparing. Det leder till en högre effektivitet när företaget tar sig an nya kunder.

Alexis Kopylov anser också att digitaliseringen är en av tjänstens styrkor.
”Fördelen för oss primärt är effektiviseringen genom digitalisering. Tjänsten som sådan är en innovativ lösning som effektiviserar vår kreditprocess som blir mer okomplicerad för både kunden och oss utan att ge avkall på säkerhet och regelefterlevnad.”

Alexis lyfter också fram allt arbete som vi på UC lagt ner på att hantera den juridiskt komplicerade strukturen i regelverken genom att kundanpassa processen för användarna hos kunden och för kunden själv. Han poängterar även de säkerhetsaspekter som är inbyggda i tjänsten.

”Det är en säker tjänst som gör att vi kan säkerställa att den information vi får vid lånetillfället kommer från rätt part. Tjänsten har också en notifieringsfunktion som säkerställer hållbar uppföljning och en långsiktig kvalité i våra kundrelationer.

Här kan du läsa hel artikel om DBT och vår tjänst UC KYC.

Hälsningar Victoria

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Victoria Preger

Marknadschef

Victoria brinner för kommunikation och har sedan 1999 arbetat med journalistik, marknadsföring, PR och kommunikation. Inom UC-koncernen är hon verksam som Marknadschef. Hon älskar att vistas i naturen och att vandra, är aktiv barnledare i Friluftsfrämjandet och tillbringar ledig tid i fritidshuset på Åland. Här bloggar hon om nya produkter och tjänster, digital transformering, socialt ansvarstagande, kundinsikter och gör omvärlds- och trendspaningar.