Business Information

Avsikten med tjänsten Business Information (BIWS) för företagsinformation är att på ett enkelt sätt hämta eller uppdatera aktuell information om bolag, såsom adressuppgifter, bokslutsuppgifter och styrelse, eller att från BIWS hämta färdiga rapporter om bolagsrapport, koncernträd eller årsredovisning i original.

Krav för användning

För att kunna använda BIWS behöver en överenskommelse finnas om vilka fält som ska vara sökbara och vilka fält som ska kunna levereras. Endast registrerade sökfält går sedan att använda för sökning. Endast fält som registrerats för leverans går att hämta ut. Observera att inte alla registrerade sökfält måste användas och att det går att hämta ut färre fält än de som registrerats i BIWS.

Teknisk lösning

BIWS är ett API som använder XML över HTTP. Anropet kan skickas in via HTTP-POST som XML eller via HTTP-GET som en URI.

Säkerhet

För att APIet ska bli tillgängligt måste det externa systemets IP-adress registreras hos allabolag.se samt att ett unikt kund-id ska skapas.
Validering sker vid varje anrop till servern genom kontroll av IP-adressen och ett kund-id.

Contact

For further information about UC’s Web Services please ask your customer contact at UC. In case of technical problems please contact UC at phone + 46 8 670 90 00 or by e-mail to applikationssupport@uc.se.